2017-12-15
Latvijas Samariešu apvienība šodien piedalās Itālijas nevalstiskās organizācijas "Anpas Sicilia" organizētajā konferencē Palermo, Itālijā, par civilo aizsardzību, kurā tiek runāts arī par projektā INDRIX kopīgi izstrādāto interaktīvo datu karti ar iedzīvotāju informētību un zināšanām dabas katastrofu gadījumos. Diskusijas daļā tiek uzsvērts tas, ka parasti glābšanas dienestiem notikuma vietā nav...

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā