Sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava"

Sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava"
Vieta: 
Cilveki: 
Vārds: 
Ilze Ragozina
Amats: 
SAC „Pārdaugava” direktore
E-pasts: 
ilze.ragozina@samariesi.lv; pardaugava@samariesi.lv
Tālrunis: 
67605131; 26346653
Vārds: 
Dace Lielmane
Amats: 
sociālā darbiniece
E-pasts: 
dace.lielmane@samariesi.lv
Tālrunis: 
67605131; 29140070
Vārds: 
Medicīnas māsa
Amats: 
medicīnas māsa
Tālrunis: 
67893851
Vārds: 
Anita Znotiņa
Amats: 
saimniecības pārzine
E-pasts: 
anita.znotina@samariesi.lv
Tālrunis: 
67893846
Vārds: 
-
Amats: 
aprūpes personāls
Tālrunis: 
67893850
Adrese: 
Garozes iela 15, Rīga, LV–1004
Papildus info: 

Rekvizīti:
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" SAC „Pārdaugava"
Rīga, Garozes iela 15, LV–1004
Juridiskā adrese: Rīga, Katoļu iela 22
Biroja adrese: Rīga, Garozes iela 15
Reģistrācijas apliecības Nr. 40008001803
A/S Swedbank
Konta Nr. LV94HABA0551008928921
Kods: HABALV22

Pieņemšanas laiki:

  • Direktore Ilze Ragozina pieņem pirmdienās 14:00 – 15:00, ceturtdienās 8:00 – 10:00
  • Sociālā darbiniece Dace Lielmane pieņem pirmdienās plkst.10:00 – 13:00, trešdienās 13:00 - 16:00, piektdienās 13:00 – 15:00
  • Medicīnas māsa pieņem katru darba dienu 10:00 – 11:00
  • Saimniecības pārzine Anita Znotiņa pieņem pirmdienās 10:00 - 12:00, otrdienās un  piektdienās 13:00 - 14:00

 

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos