Labās sirds klubs

Diennakts tālrunis: 8898

Kontaktinformācija

Par Labās sirds klubu

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” labdarības projekta “labassirdsklubs.lv” mērķis ir sapulcēt vienkopus vismaz 100 000 labsirdīgus ziedotājus, kuri vēlas sniegt atbalstu vecāka gada gājuma cilvēkiem, kā arī bērniem, kuri auguši trūcīgās ģimenēs, kuri cietuši no vardarbības.

Ir būtiski sniegt viņiem ne tikai materiālu, bet arī morālu atbalstu - palīdzēt celt pašapziņu, paplašināt redzesloku, dot iespēju gūt jaunas pozitīvas emocijas un iespaidus.

“labassirdsklubs.lv” ir īpašs projekts, kur sniedzot atbalstu, ziedotājs dāvā arī  “savu sirdi” – individuāli izgreznotu papīra sirdi, kas piepulcēsies īpašai galerijai, kas apskatāma projekta mājas lapā.

Sīkāka informācija par projektu un atbalstīšanas iespējām:

Laura Bulmane, LSA Brīvprātīgā darba koordinatore, mob. tālr. +371 2 6337921, e-pasts: laura.bulmane@samariesi.lv vai projekta mājas lapā www.labassirdsklubs.lv.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos