Patversme

Patversme

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898
Patversme “MC Pārsla”

Patversmes mērķis ir nodrošināt īslaicīgās uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumus.

Patversmes uzdevumi:

  • nodrošināt Patversmes pakalpojumu, personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām vīriešiem Āgenskalna apkaimē, Rīgā. 
  • palīdzēt personām, personu grupām veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus;
  • apmierināt klienta pamatvajadzības;
  • attīstīt patstāvīgās dzīves prasmes un iemaņas.

Tiesības saņemt patversmes pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras saņēmušas ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kura dēļ persona nedrīkst atrasties ārpus telpām. 

Dežuranta tālrunis: 29720543.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos