Dienas aprūpes centrs personām ar demenci "Žubītes"

Dienas aprūpes centrs personām ar demenci "Žubītes"

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898
Dienas aprūpes centrs personām ar demenci "Žubītes"

Demence – ir intelektuālo funkciju pasliktināšanās, kurām strauji attīstoties tiek izraisītas domāšanas, spriešanas un atmiņas spēju traucējumi, tas savukārt noved pie personības izmaiņām. Cilvēks parasti neatceras nesenus notikumus, neatminas, ko ēdis brokastīs, ar ko runājis, viņš vairākas reizes atkārto vienu un to pašu teikumu, vēlākā periodā nepazīst pat savus radiniekus. Neskaitot atmiņas zaudēšanu, demencei raksturīgas arī problēmas ar uzmanības koncentrēšanu, grūti iemācīties ko jaunu, nespēj atrisināt ikdienas sadzīviskas problēmas. Kopumā šie traucējumi nopietni ietekmē cilvēka sociālās dzīves līmeni, demences progresa ietekmē cilvēkam būs nepieciešamība pēc ikdienas uzraudzības un kopšanas.

Visbiežāk demence skar cilvēkus, kas vecāki par 50 gadiem, un tā cēlonis var būt insults, infarkts, galvas traumas un citas smagas slimības. Demence ir neirodeģeneratīvo slimību kopums, un tā nav normāla novecošanas procesa daļa. Cilvēki var veikt profilakses pasākumus pret demenci, it īpaši vaskulārās demences gadījumos un agrīna demences diagnosticēšana un nodrošināšana ar savlaicīgu medicīnisko iejaukšanos var būt visefektīvākais paņēmiens cīņā ar progresējošo demenci.

Dienas aprūpes centra galvenā prioritāte ir darbs ar klientiem, kuriem ir diagnoze demence, tāpēc katru dienu tiek nodrošināta kognitīvo funkciju uzturēšana, uzvedības koriģēšana, ikdienas funkcionēšanas koriģēšana ar atmiņas vingrinājumiem, rokdarbu nodarbībām, kā arī sniegtas speciālistu konsultācijas (ergoterapeits, sociālais darbinieks, rehabilitologs). Dienas aprūpes centra speciālisti starpdisciplināri sadarbojoties nosaka laiku, kurā tiek rūpīgi pielietota individuāla rehabilitācijas programma, pēc kuras klients atkārtoti tiek nosūtīts pie sava ārstējošā ārsta, lai izvērtētu veselības stāvokli.

Parasti viena rehabilitācijas programma ir izstrādāta no 1-3 mēnešiem, atkarībā no ģimenes ārsta vai speciālista uzstādītās diagnozes. Katram klientam rehabilitācijas programma tiek mainīta katru mēnesi, pielietojot jaunas metodes, tādā veidā klients nostiprina esošās prasmes, spēj pielāgoties esošai videi (DAC un mājās), nepieļauj demences progresēšanu.

Speciālisti kontrolē slimības procesu dinamikā.

Veicot ikdienā paredzētās nodarbības, 3 mēnešu laikā klientiem ar demenci ir jāsasniedz sekojoši rezultāti (vadoties, no klientu ārstu/speciālistu nosūtījumā norādītās demences pakāpes):

1.variants-uzlabojas atmiņa;

2.variants-daļēji uzlabojas atmiņa;

3.variants-demences progresēšana norit lēnāk.

3 darba mēnesī notiek ieguldītā darba rezultātu apkopošana, izvērtēšana, veikts rezultātu apraksts

Ja ir panākts gaidītais rezultāts, seniors integrējas sabiedrībā, dažādās sociālās vidēs, daži seniori spēj atgriezties darba vidē, palielinās/nostabilizējas ikdienas prasmju līmenis, samazinās atstumtība.

 Senioriem ar demenci ir nepieciešama regulāra aprūpe un uzraudzība pēc individuāli izstrādātas rehabilitācijas programmas, taču vientuļie, trūcīgie seniori nespēj nodrošināt sev šādu iespēju.

Latvijas Samariešu apvienības Dienas aprūpes centrs „Žubītes” ir vienīgais centrs, kurš atrodas Rīgas Maskavas forštatē, Latgales priekšpilsētā, kas ar strādā ar finansiālu valsts un pašvaldības atbalstu, tāpēc Dienas aprūpes centra pakalpojumi ir bezmaksas, ja ir Rīgas Sociālā dienesta nosūtījums.

KONTAKTI: +371 28356548, e-pasts: ramona.liepina@samarieši.lv

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos