Specializētais transports

Rīga Viļānu novads Zilupes novads

14

14

153

153

12

12

81

81

8

8

50

50

4

4

77

77

98

98

19

19

21

21

35

35

41

41

61

61

13

13

39

39

94

94

69

69

53

53

55

55

133

133

101

101

16

16

17

17

72

72

91

91

24

24

96

96

70

70

107

107

43

43

52

52

5

5

95

95

113

113

Pakalpojums pieejams šādos novados:

Aizkraukles novads

Samariešu Vidusdaugavas nodaļa
Tālrunis: 22002927
Personāls
Vārds: 
Gunta Fetere - Fektere
Amats: 
Vidusdaugavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidusdaugava@samariesi.lv
Tālrunis: 
22002927

Aizputes novads

Samariešu Skrundas nodaļa
Adrese: Kuldīgas iela 6, Skrunda, LV-3326
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Skrundas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
skrundasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384

Alsungas novads

Samariešu Kurzemes nodaļa
Tālrunis: 25691384
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Kurzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
kurzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384

Auces novads

Samariešu Zemgales nodaļa
Tālrunis: 25691373
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Zemgales nodaļas vadītāja
E-pasts: 
zemgale@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373

Ādažu novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Tālrunis: 25691392
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Babītes novads

Tālrunis: 20204022
Personāls
Vārds: 
Kristaps Kuzņecovs
Amats: 
Zvanu centra vadītājs
Tālrunis: 
20204022

Baltinavas novads

Samariešu Balvu nodaļa
Adrese: Krasta iela 1, Balvi, LV-4501
Personāls
Vārds: 
Karīna Vecā
Amats: 
Balvu nodaļas vadītāja
E-pasts: 
balvunovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691312

Balvu novads

Samariešu Balvu nodaļa
Adrese: Krasta iela 1, Balvi, LV-4501
Personāls
Vārds: 
Karīna Vecā
Amats: 
Balvu nodaļas vadītāja
E-pasts: 
balvunovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691312

Beverīnas novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Tālrunis: 25691392
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Burtnieku novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Tālrunis: 25691392
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Cēsu novads

Samariešu Smiltenes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Smiltenes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
smiltenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Gulbenes novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Tālrunis: 25691392
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Inčukalna novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Ūdens iela 2c, Valmiera, LV- 4201
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Jaunpiebalgas novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Tālrunis: 25691392
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Jelgavas novads

Samariešu Jelgavas nodaļa
Adrese: Svētes iela 26-8, LV-3001
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Jelgavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
jelgavasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373

Krimuldas novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Tālrunis: 25691392
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Kuldīgas novads

Samariešu Skrundas nodaļa
Adrese: Kuldīgas iela 6, Skrunda, LV-3326
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Kurzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
kurzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384
Vārds: 
Melita Buholca
Amats: 
Kuldīgas biroja koordinatore
E-pasts: 
melita.buholca@samariesi.lv
Tālrunis: 
29481791

Ķeguma novads

Samariešu Vidusdaugavas nodaļa
Tālrunis: 22002927
Personāls
Vārds: 
Gunta Fetere - Fektere
Amats: 
Vidusdaugavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidusdaugava@samariesi.lv
Tālrunis: 
22002927

Lielvārdes novads

Samariešu Vidusdaugavas nodaļa
Tālrunis: 22002927
Personāls
Vārds: 
Gunta Fetere - Fektere
Amats: 
Vidusdaugavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidusdaugava@samariesi.lv
Tālrunis: 
22002927

Madonas novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Tālrunis: 25691392
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Ogres novads

Samariešu Vidusdaugavas nodaļa
Tālrunis: 22002927
Personāls
Vārds: 
Gunta Fetere - Fektere
Amats: 
Vidusdaugavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidusdaugava@samariesi.lv
Tālrunis: 
22002927

Olaines novads

Samariešu Jelgavas nodaļa
Adrese: Svētes iela 26-8, LV-3001
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Jelgavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
jelgavasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373

Pārgaujas novads

Samariešu Smiltenes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Smiltenes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
smiltenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Priekuļu novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Tālrunis: 25691392
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Rojas novads

Samariešu Kurzemes nodaļa
Tālrunis: 25691384
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Kurzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
kurzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384

Saulkrastu novads

Samariešu Smiltenes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Smiltenes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
smiltenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Skrīveru novads

Samariešu Vidusdaugavas nodaļa
Tālrunis: 22002927
Personāls
Vārds: 
Gunta Fetere - Fektere
Amats: 
Vidusdaugavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidusdaugava@samariesi.lv
Tālrunis: 
22002927

Skrundas novads

Samariešu Skrundas nodaļa
Adrese: Kuldīgas iela 6, Skrunda, LV-3326
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Skrundas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
skrundasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384

Smiltenes novads

Samariešu Smiltenes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Smiltenes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
smiltenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Strenču novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Tālrunis: 25691392
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Tukuma novads

Samariešu Tukuma nodaļa
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Skrundas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
skrundasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384
Vārds: 
Jolanta Eisaka
Amats: 
Kontaktpersona
E-pasts: 
tukumanovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691385

Vecumnieku novads

Samariešu Jelgavas nodaļa
Adrese: Svētes iela 26-8, LV-3001
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Jelgavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
jelgavasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373

Rīga

Tālrunis: 8898 vai 29395595
Adrese: Katoļu iela 22, Rīga, LV-1003
Personāls
Vārds: 
Kristaps Kuzņecovs
Amats: 
zvanu centra vadītājs
Tālrunis: 
20204022

Valmiera

Samariešu Valmieras nodaļa
Tālrunis: 25691392
Adrese: Stacijas iela 26, Valmiera
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Smiltenes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
smiltenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Jelgava

Samariešu Zemgales nodaļa
Tālrunis: 25691373
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Zemgales nodaļas vadītāja
E-pasts: 
zemgale@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos