Medicīniskā aprūpe

Rīga Viļānu novads Zilupes novads

113

113

Pakalpojums pieejams šādos novados:

Rīga

Veselības aprūpe mājās
Tālrunis: 20236869

Rekvizīti:
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
Reģ.Nr.40008001803
Katoļu iela 22, Rīga, LV-1003
Swedbank, kods:HABALV22
IBAN: LV98HABA0551018224165

Personāls
Vārds: 
Laura GRUNSKA
Amats: 
vadītāja
E-pasts: 
laura.grunska@samariesi.lv
Tālrunis: 
20236869

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos