Ģimenes asistenti

96

96

64

64

43

43

24

24

131

131

91

91

101

101

153

153

113

113

Pakalpojums pieejams šādos novados:

Cēsu novads

Jelgava

Jelgavas novads

Jūrmala

Mārupes novads

Rīga

Saulkrastu novads

Smiltenes novads

Tukuma novads

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos