Aprūpe mājās

Rīga Viļānu novads Zilupes novads

22

22

32

32

4

4

55

55

39

39

153

153

94

94

53

53

69

69

77

77

19

19

8

8

50

50

14

14

133

133

101

101

98

98

21

21

41

41

81

81

35

35

12

12

61

61

108

108

91

91

24

24

96

96

107

107

70

70

43

43

52

52

95

95

17

17

5

5

113

113

Pakalpojums pieejams šādos novados:

Aizkraukles novads

Samariešu Vidusdaugavas nodaļa
Tālrunis: 22002927
Adrese: Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001
Personāls
Vārds: 
Gunta Fetere - Fektere
Amats: 
Vidusdaugavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidusdaugava@samariesi.lv
Tālrunis: 
22002927

Aizputes novads

Samariešu Kurzemes nodaļa
Adrese: Dzirnavu iela 18, Kuldīga, LV-3301
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Kurzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
kurzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384

Alsungas novads

Samariešu Kurzemes nodaļa
Adrese: Dzirnavu iela 18, Kuldīga LV-3301
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Kurzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
kurzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384

Auces novads

Samariešu Zemgales nodaļa
Tālrunis: 25691373
Adrese: Svētes iela 26-8, Jelgava, LV-3001
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Zemgales nodaļas vadītāja
E-pasts: 
zemgale@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373

Babītes novads

Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienests
Tālrunis: 29264584
Adrese: Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
Personāls
Vārds: 
Valda Ozoliņa
Amats: 
Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienesta vadītāja
E-pasts: 
valda.ozolina@samariesi.lv
Tālrunis: 
67815299, 29264584

Balvu novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Krasta iela 1, Balvi, LV-4501
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392
Vārds: 
Karīna Vecā
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītājas vietniece / Balvu biroja administratore
E-pasts: 
balvunovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691312

Beverīnas novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Ūdens iela 2C, Valmiera
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Burtnieku novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Ūdens iela 2C, Valmiera, LV- 4201
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Carnikavas novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Tālrunis: 25691392
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Cēsu novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Ūdens iela 2c, Valmiera, LV- 4201
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Ērgļu novads

Samariešu Vidusdaugavas nodaļa
Tālrunis: 22002927
Adrese: Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001
Personāls
Vārds: 
Gunta Fetere - Fektere
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidusdaugava@samariesi.lv
Tālrunis: 
22002927

Gulbenes novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Tālrunis: 25691392
Adrese: Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392
Vārds: 
Arnita Boze
Amats: 
Gulbenes biroja koordinatore
E-pasts: 
gulbenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
29499028

Inčukalna novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Ūdens iela 2c, Valmiera, LV- 4201
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Jaunpiebalgas novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Ūdens iela 2c, Valmiera, LV- 4201
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Jelgavas novads

Samariešu Zemgales nodaļa
Adrese: Svētes iela 26-8, Jelgava, LV-3001
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Zemgales nodaļas vadītāja
E-pasts: 
zemgale@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373

Krimuldas novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Ūdens iela 2C, Valmiera, LV- 4201
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Kuldīgas novads

Samariešu Kurzemes nodaļa
Adrese: Dzirnavu iela 18, Kuldīga LV-3301
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Kurzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
kurzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384
Vārds: 
Melita Buholca
Amats: 
Kuldīgas biroja koordinatore
E-pasts: 
kuldigasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
29481791

Ķeguma novads

Samariešu Vidusdaugavas nodaļa
Tālrunis: 22002927
Adrese: Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001
Personāls
Vārds: 
Gunta Fetere - Fektere
Amats: 
Vidusdaugavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidusdaugava@samariesi.lv
Tālrunis: 
22002927

Lielvārdes novads

Samariešu Vidusdaugavas nodaļa
Tālrunis: 22002927
Adrese: Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001
Personāls
Vārds: 
Gunta Fetere - Fektere
Amats: 
Vidusdaugavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidusdaugava@samariesi.lv
Tālrunis: 
22002927

Madonas novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Ūdens iela 2c, Valmiera, LV- 4201
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Ogres novads

Samariešu Vidusdaugavas nodaļa
Tālrunis: 22002927
Adrese: Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001
Personāls
Vārds: 
Gunta Fetere - Fektere
Amats: 
Vidusdaugavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidusdaugava@samariesi.lv
Tālrunis: 
22002927

Olaines novads

Samariešu Zemgales nodaļa
Adrese: Svētes iela 26-8, Jelgava, LV-3001
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Zemgales nodaļas vadītāja
E-pasts: 
zemgale@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373

Priekuļu novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Ūdens iela 2c, Valmiera, LV- 4201
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Rojas novads

Samariešu Kurzemes nodaļa
Adrese: Dzirnavu iela 18, Kuldīga LV-3301
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Kurzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
kurzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384

Saulkrastu novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Ūdens iela 2c, Valmiera, LV- 4201
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Skrīveru novads

Samariešu Vidusdaugavas nodaļa
Tālrunis: 22002927
Adrese: Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001
Personāls
Vārds: 
Gunta Fetere - Fektere
Amats: 
Vidusdaugavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidusdaugava@samariesi.lv
Tālrunis: 
22002927

Skrundas novads

Samariešu Kurzemes nodaļa
Adrese: Kuldīgas iela 6, Skrunda, LV-3326
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Kurzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
kurzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384

Smiltenes novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Strenču novads

Samariešu Vidzemes nodaļa
Adrese: Ūdens iela 2c, Valmiera, LV- 4201
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Tukuma novads

Samariešu Tukuma nodaļa
Adrese: Pils iela 13, Tukums
Personāls
Vārds: 
Jolanta Eisaka
Amats: 
Tukuma biroja koordinatore
E-pasts: 
tukumanovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691385
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Kurzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
kurzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384

Vecumnieku novads

Samariešu Zemgales nodaļa
Adrese: Svētes iela 26-8, Jelgava, LV-3001
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Zemgales nodaļas vadītāja
E-pasts: 
zemgale@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373

Ventspils novads

Samariešu Kurzemes nodaļa
Adrese: Fabrikas iela 2a, Ventspils, LV – 3601
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Kurzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
kurzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384

Rīga

Aprūpe mājās
Tālrunis: 8898 vai 67815299
Adrese: Ed. Smiļģa iela 46, Rīga

Pieņemšanas laiki:

  • Dienesta vadītājas pieņemšanas laiks pirmdienās 10:00-12:00, ceturtdienās 15:00 – 17:00 Ed. Smiļģa ielā 46.
  • Zemgales priekšpilsētas aprūpes darba koordinatores pieņemšanas laiks pirmdienās 10:00-12:00, ceturtdienās 14:00-16:00 Ziepju ielā 13.
  • Vidzemes priekšpilsētas Ziemeļu rajonā, Pļavniekos un Purvciemā aprūpes darba koordinatora pieņemšanas laiks pirmdienās 10:00-12:00, ceturtdienās 14:00-16:00 Aglonas ielā 35 K-3
  • Latgales priekšpilsētas aprūpes darba koordinatora pieņemšanas laiks pirmdienās 10:00-12:00, ceturtdienās 14:00-16:00 Aglonas ielā 35 K-3
  • Kurzemes priekšpilsētas, Bolderājā un Mārupē aprūpes darba koordinatora pieņemšanas laiks pirmdienās 10:00-12:00, ceturtdienās 14:00-16:00 Ed. Smiļģa ielā 46.
  • Kvalitātes vadītāja  pieņemšanas laiks pirmdienās 10:00-12:00, ceturtdienās 14:00-16:00 Ed. Smiļģa ielā 46.
Personāls
Vārds: 
Valda Ozoliņa
Amats: 
Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienesta vadītāja
E-pasts: 
valda.ozolina@samariesi.lv
Tālrunis: 
67815299, 29264584
Vārds: 
Sanita Skadiņa
Amats: 
Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienesta vadītājas palīdze, biroja administratore
E-pasts: 
sanita.skadina@samariesi.lv
Tālrunis: 
67815299, 26662091
Vārds: 
Aivars Gulbis
Amats: 
Kvalitātes vadītājs
E-pasts: 
aivars.gulbis@samariesi.lv
Tālrunis: 
29143866
Vārds: 
Svetlana Liberte
Amats: 
Biroja administratore Latgales priekšpilsētā
E-pasts: 
svetlana.liberte@samariesi.lv
Tālrunis: 
67260843, 26146081
Vārds: 
Laila Ojavere
Amats: 
biroja administratore Kurzemes priekšpilsētā, Mārupē
E-pasts: 
laila.ojavere@samariesi.lv
Tālrunis: 
67304646, 26128613
Vārds: 
Līga Āboliņa, Ilona Bērziņa
Amats: 
biroja administratores-sociālās darbinieces Zemgales priekšpilsētā
E-pasts: 
liga.abolina@samariesi.lv; ilona.berzina@samariesi.lv
Tālrunis: 
67815298, 22010256, 22009404
Vārds: 
Inna Miļeņina
Amats: 
biroja administratore Vidzemes, Ziemeļu, Centra rajonā
E-pasts: 
inna.milenina@samariesi.lv
Tālrunis: 
67260843, 28689427

Valmiera

Samariešu Vidzemes nodaļa
Tālrunis: 25691392
Adrese: Ūdens iela 2c, Valmiera
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Vidzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
vidzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Jelgava

Samariešu Zemgales nodaļa
Adrese: Svētes iela 26-8, Jelgava, LV-3001
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Zemgales nodaļas vadītāja
E-pasts: 
zemgale@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373
Vārds: 
Iveta Hofmane
Amats: 
Aprūpes darbu koordinatore Jelgavas pilsētā
E-pasts: 
iveta.hofmane@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691347

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos