2021-04-02
Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” ir viens no 30 partneriem starptautiskā projektā “Nozaru sadarbība darba integrācijas sociālajos uzņēmumos” (B-WISE). Projekts tiek īstenots sadarbībā ar EASPD (Eiropas pakalpojumu sniedzēju asociācija personām ar invaliditāti). Finansējums - no Eiropas Savienības programmas Erasmus +, kas laika periodā no 2021.–2027. g. programma ir īpaši orientēta uz...

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos