2021-10-12
Latvijas Samariešu apvienība ir parakstījusi Sadarbības memorandu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju veicināšanu. Kopā ar mums memorandu parakstīja vēl 13 nevalstiskās organizācijas. Sadarbības memorands sniegs plašākas iespējas iedzīvotājiem saņemt palīdzību e-risinājumu lietošanā: programmas “Dari digitāli” ietvaros apmācītie...

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos