Noslēdzies starptautiskais pirmās palīdzības pieredzes apmaiņas Erasmus + projekts FACET!

Noslēdzies starptautiskais pirmās palīdzības pieredzes apmaiņas Erasmus + projekts FACET! Projekta galvenais mērķis bija uzlabot pirmās palīdzības izglītību partnervalstīs, jo īpaši pievēršot uzmanību:

  • brīvprātīgo kā pirmās palīdzības pasniedzēju un
  • brīvprātīgo kā pirmās palīdzības sniedzēju nozīmībai.

Jo vairāk brīvprātīgo prastu sniegt pirmo palīdzību, jo sabiedrība kopumā justos drošāka un reaģēt spējīgāka kritiskās situācijās.

Pandēmija FACET projekta norisē ieviesa savas korekcijas, bet visiem par prieku augustā bija iespēja visu valstu pārstāvjiem tikties klātienē Maķedonijā un noslēgt projektu ar mācībām, lai iegūtu starptautisko, vienoto pirmās palīdzības sertifikātu, kas dod tiesības pasniegt 1. palīdzības kursus citviet Eiropā.

Samarieši projekta ietvaros devās uz bērnudārziem un skolām Latvijā, lai vadītu praktiskas nodarbības par pirmo palīdzību, lai sniegtu šīs svarīgās zināšanas bērniem. Izveidots buklets – rokasgrāmata bērniem par pirmo palīdzību.

Projektā piedalījās dalībnieki no 7 valstīm – Itālijas Austrijas, Maķedonijas, Vācijas, Slovākijas, Lietuvas, Latvijas. Dalībnieki dalījās katras valsts labajā praksē.

Rezultātā projektā iesaistītie ir guvuši nenovērtējamu starptautisko pieredzi no citu valstu kolēģiem brīvprātīgo iesaistīšanā un apmācīšanā pirmās palīdzības sniegšanā, iepazinušies ar dažādu valstu pieredzes stāstiem, kā arī tapis vienots, starptautisks buklets, kurā atrodami labās prakses piemēri.

Šis projekts ir nozīmīgs ieguldījums arvien vienotākā Eiropā un pirmās palīdzības profesionāļu mobilitātē.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos