Labdarības akcijā “Svinēsim VISI valsts svētkus” saziedotas teju 500 svētku paciņas

Akcijā “Svinēsim VISI Latvijas valsts svētkus!” jau desmito gadu pēc kārtas ar līdzcilvēku atbalstu vēlējāmies palīdzēt tiem, kuriem klājas grūtāk, un tas mums visiem kopā izdevās! Neskatoties uz to, ka mūs visus ietekmē izmaksu kāpums it visā, un šogad neizvērsām plašu kampaņu, atsaucība bija liela – gan uzņēmumi, gan jaunieši no vairākām mācību iestādēm, gan bruņoto spēku pārstāvji, gan individuāli ziedotāji, pievienojot arī pašdarinātas apsviekuma kartītes.  

Kopā tika sazietotas 1,6 tonnas pārtikas, ko pārvērtām tuvu 500 paciņās. Svētku paciņas tika izdalītas mājas aprūpē esošajiem vientuļajiem senioriem un sociālā aprūpes centra “SenRīga” senioriem, daudzbērnu ģimenēm, kas saņem ģimenes asistenta pakalpojumu, kā arī Kuldīgas dienas aprūpes centra senioriem. Tik daudz cilvēku šie svētki būs priecīgāki!

Sakām lielu paldies par pārtikas ziedojumiem:

  • Rīgas Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai;
  • International school of Latvia;
  • Rīgas Teikas vidusskolai;
  • CreaKids privātai pirmsskolai;
  • Kanādas Bruņoto spēku pavēlniecībai Latvijā;
  • Armīnam Lakmanim un visiem anonīmajiem ziedotājiem!

Tas bija arī liels brīvprātīgo darbs sašķirot, sadalīt un ar mīlestību iesaiņot paciņas. Sirsnīgs paldies mūsu brīvprātīgajiem – Liānai, Nikolasam, Ģirtam, Indrai, Kārlim un mazajiem palīgiem Ivaram un Edim – par jūsu laiku pēc skolas vai svētdienā.

Paldies mūsu brīvprātīgā darba koordinatorei Laurai Bulmanei un visiem kolēģiem, kuri iesaistījās akcijas norisē, sirsnīgi nododot paciņas cilvēkiem.

PALDIES vēlreiz visiem, kas nepalika vienaldzīgi un iesaistījās – mēs nevaram visus pieminēt, bet zinām, ka jūsu bija daudz un novērtējam ikviena ieguldījumu!

Šo 10 gadu laikā redzam, ka pieaug sabiedrības izpratne par labdarību – mūsu sabiedrība kopumā kļūst empātiskāka, un par to ir liels, liels prieks.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos