Specializētais transports

Rīga Viļānu novads Zilupes novads

133

133

101

101

108

108

110

110

16

16

17

17

11

11

72

72

91

91

56

56

24

24

96

96

70

70

107

107

43

43

52

52

5

5

95

95

113

113

Pakalpojums pieejams šādos novados:

Aizputes novads

Samariešu Skrundas nodaļa
Adrese: Kuldīgas iela 6, Skrunda, LV-3326
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Skrundas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
skrundasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384

Apes novads

Samariešu Smiltenes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Smiltenes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
smiltenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Baltinavas novads

Samariešu Balvu nodaļa
Adrese: Krasta iela 1, Balvi, LV-4501
Personāls
Vārds: 
Karīna Vecā
Amats: 
Balvu nodaļas vadītāja
E-pasts: 
balvunovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691312

Balvu novads

Samariešu Balvu nodaļa
Adrese: Krasta iela 1, Balvi, LV-4501
Personāls
Vārds: 
Karīna Vecā
Amats: 
Balvu nodaļas vadītāja
E-pasts: 
balvunovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691312

Cēsu novads

Samariešu Smiltenes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Smiltenes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
smiltenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Jelgavas novads

Samariešu Jelgavas nodaļa
Adrese: Svētes iela 26-8, LV-3001
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Jelgavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
jelgavasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373

Kuldīgas novads

Samariešu Skrundas nodaļa
Adrese: Kuldīgas iela 6, Skrunda, LV-3326
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Kurzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
kurzeme@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384
Vārds: 
Melita Buholca
Amats: 
Kuldīgas biroja koordinatore
E-pasts: 
melita.buholca@samariesi.lv
Tālrunis: 
29481791

Limbažu novads

Samariešu Smiltenes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa.
Amats: 
Smiltenes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
smiltenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Olaines novads

Samariešu Jelgavas nodaļa
Adrese: Svētes iela 26-8, LV-3001
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Jelgavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
jelgavasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373

Pārgaujas novads

Samariešu Smiltenes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Smiltenes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
smiltenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Saulkrastu novads

Samariešu Smiltenes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Smiltenes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
smiltenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Skrundas novads

Samariešu Skrundas nodaļa
Adrese: Kuldīgas iela 6, Skrunda, LV-3326
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Skrundas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
skrundasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384

Smiltenes novads

Samariešu Smiltenes nodaļa
Adrese: Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Smiltenes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
smiltenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Tukuma novads

Samariešu Tukuma nodaļa
Personāls
Vārds: 
Lolita Grīnvalde
Amats: 
Skrundas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
skrundasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691384
Vārds: 
Jolanta Eisaka
Amats: 
Kontaktpersona
E-pasts: 
tukumanovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691385

Vecumnieku novads

Samariešu Jelgavas nodaļa
Adrese: Svētes iela 26-8, LV-3001
Personāls
Vārds: 
Aija Purmale
Amats: 
Jelgavas nodaļas vadītāja
E-pasts: 
jelgavasnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691373

Ventspils novads

Samariešu Ventspils nodaļa
Adrese: Skolas iela 3, Piltene
Personāls
Vārds: 
Andra Brūvere
Amats: 
Ventspils nodaļas vadītāja
E-pasts: 
ventspilsnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691385

Viļakas novads

Samariešu Balvu nodaļa
Adrese: Krasta iela 1, Balvi, LV-4501
Personāls
Vārds: 
Karīna Vecā
Amats: 
Balvu nodaļas vadītāja
E-pasts: 
balvunovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691312

Rīga

Tālrunis: 8898 vai 67815299
Adrese: Visbijas prospekts 18, Rīgā, LV-1014
Personāls
Vārds: 
Kristaps Kuzņecovs
Amats: 
zvanu centra vadītājs
Tālrunis: 
20204022

Valmiera

Samariešu Valmieras nodaļa
Tālrunis: 25691392
Adrese: Stacijas iela 26, Valmiera
Personāls
Vārds: 
Sandra Kārkliņa
Amats: 
Smiltenes nodaļas vadītāja
E-pasts: 
smiltenesnovads@samariesi.lv
Tālrunis: 
25691392

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā