Projekts "Vecums ≠ vientulība" iegūst gada balvu

Starptautiskā Samariešu Foruma noslēgumā, kā ierasts ik gadu, tika pasniegtas Starptautiskās Samariešu organizācijas Samaritan International gada balvas "SAMi B.E.S.T." par izciliem projektiem Eiropā. Tā šogad par labākā vietējā līmeņa projektu gada balvu saņēma mūsu īstenotais projekts "Vecums ≠ vientulība". 

Šis ir jau otrais gads, kad Latvijas Samariešu apvienība ar AS “Latvijas Valsts meži” atbalstu realizē projektu “Vecums ≠ vientulība”. Seniori ar ierobežotām pašaprūpes spējām lauku reģionos ir izolēti no sociālās dzīves. Pat, ja seniori vēl spēj sevi aprūpēt dzīvesvietā un tikt galā ar ikdienas mājas soli, viņu sociālā izolētība ir ļoti augsta, jo savas mājas viņi praktiski neatstāj un labākajā gadījumā kontaktus uztur tikai ar tuvākajiem kaimiņiem. Tāpēc Latvijas Samariešu apvienība jau otro gadu palīdz vairākiem simtiem vientuļajiem senioriem gūt jaunus iespaidus, apmeklējot kultūras un dabas objektus un pasākumus atbilstoši viņu interesēm, palīdzēs senioriem socializēties, kaut uz dienu izkļūt no savas viensētas un doties aplūkot interesantas vietas Latvijā. 

Ideja par šāda veida projektu radās ikdienas darba procesos, kad katru dienu, nodrošinot aprūpi mājās, Latvijas Samariešu apvienības darbinieki satiek simtiem senioru, kuriem ir zuduši praktiski visi sociālie kontakti, gadiem nav bijis iespējas un iemesla iziet sabiedrībā. Savukārt sociālo darbinieku kapacitāte neļauj tos apsekot tik bieži kā varbūt gribētos. Pašvaldības parasti nepieciešamības gadījumā nodrošina senioriem aprūpes mājās pakalpojumu, taču sociālu aktivitāšu iespējas vientuļiem pensionāriem laukos ir ļoti ierobežotas vai nav vispār – kā veselības stāvokļa, tā transporta un ienākumu līmeņa dēļ. 

Attēlā - projekta vadītāja Inga Liepa-Meiere saņem balvu no Starptautiskās Samariešu organizācijas prezidenta Knuta Flekenšeina.

Jaunumi

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā