LSA uz krīzes laiku izveido uzturēšanās mītni personām bez noteiktas dzīvesvietas

Latvijas Samariešu apvienība sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu no šodienas uz krīzes laiku durvis ver diennakts īslaicīgās uzturēšanās mītnei personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām. Patversmē pieejamas 24 vietas.

Latvijas Samariešu apvienības pārraudzībā esošajā ēka Cieceres ielā 1, Rīgā, sadarbībā ar brīvprātīgajiem un ziedotājiem ir pielāgota, lai nodrošinātu īslaicīgās uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumus.

Pakalpojumā ietvertas īslaicīgās uzturēšanās iespējas, uzraudzība un drošība, ēdināšana, dezinficēti gultas piederumi, dvielis un higiēnas līdzekļi, sanitāri higiēniskie pakalpojumi, personas drošība un mantas saglabāšana visu patversmē pavadāmo laiku. Samariešu apvienības speciālisti tostarp arī strādās ar sociālo rehabilitāciju, lai palīdzētu šiem cilvēkiem veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Tāpat iespējams arī nepieciešamības gadījumā piesaistīt personālu, piemēram, psihologu vai citas jomas speciālistu, kas vada terapeitiskās nodarbības vai konsultācijas.

Pakalpojums tiek īstenots saskaņā ar Rīgas domes 30.01.2007. lēmumu Nr.2001 par Rīcības plānu „Palīdzības sniegšana bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā” un saskaņā ar citiem tiesību aktiem.

Latvijas Samariešu apvienība saka vissirsnīgāko paldies brīvprātīgajiem un pansijas "Pārsla" darbiniekiem, kuri iesaistītjās mītnes iekārtošanā! Tāpat paldies biedrībai Tuvu un biedrībai Laimīga sirds, kas sarūpēja ziedojumos segas, spilvenus, traukus, gultas veļu, drēbes utt., lai varam nodrošināt šo pakalpojumu cilvēkiem pēc iespējas ātrāk!

Jaunumi

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā